Arwen Danışmanlık

Hizmetlerimiz

  • Marka Yönetimi

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan bir isim, sembol, terim, işaret, şekil ya da bunların bir kombinasyonudur.

Markalar yaratılır, tüketici tarafından algılanır ve kişilik kazanırlar.

Tüketici tarafından statü göstergesi olarak değerlendirilirler.

Markalaşma sürecinde atılan adımların tutarlı ve stratejik olması gerekliliği vardır.

Marka iletişimi de bu noktada markanın kamuoyunda itibarını korumak, geliştirmek, bir ürünü, hizmeti veya kurumu markalaştırmak için uygulanan iletişim stratejisidir.

Siz hayalinizi anlatın biz adlandıralım

Ürün marka ilişkisini göz önüne aldığımızda tüketiciler çoğu zaman bir ürünü satın almazlar, bir markayı seçerler. 

Marka inşa etmek bir sanattır;

Öncelikle bir markanın adının seçilmesi gerekir; bunun ardından marka kimlik çalışması yapılarak, bu marka adının üzerine çeşitli anlamlar ve vaatler inşa edilir.

Marka ile hedef kitle arasında duygusal bağ kurarak markaya duyulan ilginin sadece satın almaktan çok daha öte bir kavrama dönüştürülebileceğini zaman içerisinde talep görmüş oluşturulan markalardan örneklendire biliriz.

Marka Kişiliği; “Eğer, marka insan olsaydı nasıl biri olurdu” sorusuna verilen cevapları içermektedir. Marka kişiliği bireylere ait özgün özelliklerin markalara aktarılmasıdır. Sıcakkanlı, resmi, heyecanlı, yenilikçi, titiz, dağınık, prestij sahibi, güvenilir enerjik vb.

Marka kişiliği, markaların birbirine benzeyen özellikleri nedeniyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Markaların farklılaşma arayışı sonucu ortaya çıkan marka kişiliği, markaların hedef kitlesi ile olan ilişkilerini farklılaştırmakta ve  güçlendirmektedir.

Marka kişiliği, hedef kitlesi ile uyumlu olduğu kadar içinde doğduğu kurumun değerleri ile de uyumlu olmalıdır.  Bunun yanı sıra, markanın kişiliği, ambalaj, logo, slogan jingle gibi markanın bütün öğeleri ile özdeşleştirilmelidir. Gerçekleştirilecek pazarlama iletişimi çalışmaları da markanın kişiliğini yansıtacak unsurların kullanımına da dikkat edilmelidir.

  • Medya İlişkileri

Medya ilişkileri, kurumun veya kişinin hedef kitle nezdinde algısını oluşturur ve güçlendirir. Doğru hedef kitleye, istenilen mesajların verilmesi için kurumun beklentilerinden yola çıkarak bir plan hazırlanması önemlidir.

– Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda hazırlanan “Medya Planı” çerçevesinde; doğru mesajın doğru zamanda ve doğru sözcü tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesinin amaçlanması

  • İtibar Yönetimi

Kurumun ve kişinin, bilinirliğini artırmak ve somut anlamda daha iyi bir konuma getirmek için yapılan iletişim çalışmalarıdır.

– Markanın kurumsal itibarını yükseltmek ve tanınma/beğeni oranına katkıda bulunmak üzere, sosyal paydaşlar nezdinde iş ve iletişim hedefleri çerçevesinde iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

  • Pazarlama İletişimi

Ürünün veya hizmetin piyasaya sunulmadan önceki dönemden başlayarak, satış sonrasındaki süreci de içine alan tüm iletişim çalışmalarının koordineli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini kapsar.

Satışları artırmak ve desteklemek amacıyla,

– Ürün ve marka farkındalığının sağlanması
– Kurum ve ürün imajının geliştirilmesi
– Hedef kitlenin tutum ve davranışlarına etki edilmesi
– Ürün veya kurum hakkında bilgi verilmesi
– Hedef kitlenin ilgisini çekecek aktiviteler düzenlenmesi
– Tüketici sadakatinin yaratılması
– Ürün konusunda hatırlatma yapılması ve yeni hizmet/ürün projelerinin sunulması